Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

Eğitimler


Çocuk Projektif Testler Ve Resim Analizi


Çocuk değerlendirmede yaygın olarak kullanılan projektif testlerin uygulama-yorumlama yeterliliğinin ve çocuk resimlerini klinik olarak yorumlandırma beceri, bilgi, yetkinliklerinin kazandırılması amaçları ile 15 saat yüz yüze, saat-vaka sınırı olmaksızın süpervizyon ve tekrar eğitim hakkı ile gerçekleştirilir.

RESİM ANALİZİ NEDİR ?

Çocukları tanımak, anlamak ve iç dünyalarına giden yolu görebilmek için ortaya koydukları çizimlerin yorumlanması psikolojik açıdan önemli bir yere sahiptir. Çocukların iletişim becerileri, alıcı ve ifade edici dil kullanımları çoğu zaman yaşadıkları problemlerin ve süreçlerin açıklamalarında ve iç dünyalarını ortaya koymalarında başarısız olur. Bu yüzden çocukların kullandıkları en temel ifade etme biçimlerinden biri tamamen içlerine bakarak serbest olarak çizdikleri resimlerdir. Resim analizi, problem ve süreçlerde çocukların bu ifade biçimini okumaya, anlamaya ve yorumlamaya yardımcı olur. Resim analizi, çocukların yaşadıkları problemlere tanı getirmek ve yetkin bir tedavi açılımının oluşturulmasına katkıda bulunur. Resim analizi; tüm Dünya’da ruh sağlığı profesyonellerinin gelişim psikolojisi alanında en çok başvurduğu yöntemlerin başında gelir.

CAT NEDİR ?

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

LOUSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ NEDİR ?

Lousa Düss Öykü Testi, çocukların sahip oldukları kompleks ve sorun­ları çözümlemek için hazırlanmış 10 yarım bırakılmış hikayeden oluşur. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

Bu yapılandırma “Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içe­rik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü ve­ya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecektir.” varsayımına dayanmaktadır.

BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ NEDİR ?

Çocukları tanıma tekniklerinden bir diğeri cümle tamamlama testidir. Çocuğun paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik olarak verilen eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır.

GOODENOUGH HARRIS TESTİ NEDİR ?

Çocukların yaptığı resimler ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlar, 4-14 yaş arası çocuklara uygulanan bu test zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılmaktadır. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Goodenough bu anlamda yarı projektif bir testtir.

KOPPITZ İNSAN ÇİZİM TESTİ NEDİR ?

4-9 Yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi ile duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar hakkında bilgi vermenin yanında aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel, kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi veren bir testtir.