Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

Eğitimler


BDT EĞİTİMİ


EĞİTİM İÇERİKLERİ

Eğitim, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İle Yeni Hayat Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi Ortak protokolüyle açılmıştır.

BDT Eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi dünyada bilimsel olarak en etkili terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Psikoterapi teknikleri her geçen gün ilerlemektedir. Yüz yıl önce kullanılan terapi teknikleri ile şu anda kullanılan psikoloji terapi yöntemleri arasında büyük farklar bulunmaktadır. Özellikle bilişsel psikoloji ve davranışçı psikoloji alanında yaşanan gelişmeler bize bambaşka kapılar açmıştır. Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile katılımcıların bilişsel davranışçı terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Uygulamalı bdt eğitimine katılanlar, klinik görüşme teknikleri, bilişsel davranışçı terapi kuramı, bilişsel kuram ilkeleri, bilişsel davranışçı terapinin temelleri, bilişsel teknikler, davranışçı teknikler, İleri BDT beceri uygulamaları, depresyon, panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluklar, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve özgül fobi, sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanır. Her modülde yer alan konular bilişsel davranışçı terapi teknikleri çerçevesinde çeşitli rol oynama uygulamaları, bilişsel terapi vaka yorumlama örneği ve konuyla ilgili videolar(seans kayıtları) ile desteklenerek katılımcılara anlatılır.

Eğitimci:

Prof. Dr. Murad ATMACA;

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ICD-11 “OKB ve İlişkili Bozuklular” gelecek 40 yıllık döneme ilişkin Tanı Ölçütlerini Belirleme Kurulu’nun Doğu Avrupa ve Ortadoğu masası adına dünyadan katılan toplam 10 üyesinden birisidir

Web of Science verilerine dayanarak Türk Tıp tarihinin 28 kişilik listesine girmiştir

Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticilerindendir.

Beck Institute’den aldığı eğitim sonrası “American Academy of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitmeni olarak diplomalandırılmıştır. Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticilerindendir.

Mesleki yaşamında 100 Bin ‘ den fazla ruh sağlığı muayenesi gerçekleştirmiştir.

130’u uluslararası indekslere giren 250’nin üstünde bilimsel makale ve yazısı bulunmaktadır. Eğitim Uygulamalı olup her bir modülde yer alan konuların Uygulamalı Klinik karşılığı Prof. Dr. Murad Atmaca’nın sesli, yazılı vaka örnekleriyle anlatılacaktır.Her gün içinde yer alan konuların uygulamalı klinik karşılığı anlatılacaktır

Her bir bozuklukta seans seans yapılacaklar anlatılmaktadır

Eğitim sonunda 52 saatlik Devlet Üniversitesi Onaylı kuramsal eğitime katılım belgesi verilecektir.

Prof. Dr. Murad Atmaca’nın yıllar içinde hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim slaytı katılımcılara ücretsiz verilmektedir.

Eğitim 6 modül 52 Saattir.
Program içeriği ve süresi , Academic of Cognitive Therapy (ACT)’nin kuramsal eğitim programlarına paraleldir. Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla aşağıdaki bozukluklar anlatılacaktır ;