Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

Eğitimler


İnsan Kaynaklarında Kullanılan Psikolojik Testler


*Program Destekli

İnsan Kaynaklarında Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları alanında çalışan/çalışmayı amaçlayan profesyonellere “insan kaynağını “ ölçme ve değerlendirme amacı ile analiz edebilme, değerlendirebilme ve geliştirilebilecek yönlerin tespit edilebilmesi amacı ile psikolojik test ve envanterlerden yararlanabilme yeterliliğinin kazandırılması.

Eğitimin İçeriği

Dikkat, İletişim, Zeka ve Kişilik değişkenlerinin üzerinde çalışılmasına olanak sağlamak amacı ile aşağıdaki testler ve hesaplamalarında kullanılacak programın kullanımı anlatılacaktır.

Hesaplama Programı Mind Engineers Psikoloji tarafından geliştirilmiştir ve kullanım hakkı yalnızca Mind Engineers psikolojiye aittir.

 

 • İnsan kaynaklarında dikkat iletişim zeka ve kişilik kavramları
 • İnsan kaynaklarının psikolojik süreçleri
 • İş, görev ve personel uyumu
 • Personel seçme sürecinde psikolojik testlerin kullanımı
 • Assessment sürecinde psikolojik testlerin kullanımı
 • Psikolojik testlerin kullanımı ve adaptasyon süreci

Konularının yanında anlatımı yapılacak testler,

D2, Yoğun Dikkat Testi:

Personelin yoğun dikkat harcaması gereken işlerdeki yeterliliğini ölçer.

 • d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, yoğun dikkati ölçen bir testtir.
 • Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir.d2 Dikkat Testi’nde uygulanan görsel tarama yoğun dikkatin önemli bir bileşenidir.
 • Test 9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. Bir sayfalık test formunda 14 sıra ve her sırada 47 adet olmak üzere toplam 658 figür bulunmaktadır.

Figür Konsantrasyon, Yaygın Dikkat Testi:

Personelin dikkatini pek çok işe/uyarana yöneltmesi ile ilgili yeterliliğini ölçer.

 • Figür konsantrasyon testi hıza bağlı olarak yaygın dikkati ölçer.
 • Çalışma hızı ve hata oranı değişkenleri üzerinden farklı iş veya uyaranlara dikkati vermeyi ölçer ve değişkenler üzerinde değerlendirme yapma imkanı sağlar.
 • Çeşitli figürler üzerinde işlem yapılan 4 farklı bölümden oluşur, bireysel ya da grup halinde uygulanabilir.

Raven Objeler arası İlişki Kurma Testi

Objeler arasındaki ilişkileri görme, parça-bütün ilişkisini tahmin edebilme yeterliliğini ölçer. Raven testi karmaşık işlerde, yüksek zeka performansı gerektiren işlerde çalışan personellerin yeterliliğini ölçer.

Test kabaca eksik parçaları belirli bir mantık sırasına göre tahmin etmeye dayanır.

İletişim Testi

Mesleği iletişim, sosyal içerikli olan personelin yeterliliğini ölçer.

Eysenck Kişilik Envanteri

100 maddelik bu test 3 faktörlü kişilik modeli olup kişiliğin boyutsal değerlendirmesine olanak sağlayan 30 yıldan beri hem yurtdışında hem Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir ölçektir.

Sertifika Ve Referans Mektubu

Eğitim tamamlandığında, Mind Engineers onaylı uygulayıcı sertifikasına ve iş başvurularınızda kullanabileceğiniz, aldığınız eğitimi güvence altına alan adınıza Referans Mektubuna sahip olacaksınız. Sertifikalarımız kamu ve özel kuruluşlarda geçerlidir

Eğitim Kontenjanı

15 kişi ile sınırlıdır.

Bireysel uygulamalar ve vaka tartışmaları yapılacağı için kişi sayısı sınırlı tutulmuştur.