Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

Eğitimler


Stanford Binet Uygulayıcı Eğitimi


Eğitimin Amacı

Stanford Binet Zekâ Testini uygulama, değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, kazanmak.

Stanford Binet Nedir ?

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Testin Tarihçesi:

İlk “zekâ testi” Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü olan çocukları tespit etmek için geliştirilmiştir. İlk Binet-Simon ölçeği 1905’te yayınlanmıştır. Binet, zekâ yaşı kavramını geliştirdi. Buna göre 4 yaşındaki çocukların ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı 4; 12 yaş grubunun ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı ise 12’dir. Sonraki 10 yıl içinde birçok Binet uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında en bilineni Stanford Üniversitesi’nde L. M. Terman tarafından geliştirilip 1926’da yayınlanan testtir. Terman ünlü zekâ bölümü (ZB) terimini ortaya koymuştur. ZB zekâya sayısal bir değer vermek üzere kullanılmaktadır ve ortalama bir insanın zekâsı 100 kabul edilmektedir. Stanford-Binet zekâ ölçeği 1916’dan bu yana çeşitli nedenlerle dört kez gözden geçirilmiştir.Testin 1937 yılında gözden geçirilen versiyonu Refia Şemin tarafından ele alınmış ve 1965 yılında İstanbul çocukları üzerinde çalışarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu test uygulanmaktadır.

Testte Ölçülen Alanlar ve Soru Türleri

Sözel akıl yürütme

Sözcük dağarcığı

Kavrama

Saçmalıklar

Sözel ilişkiler

Soyut/görsel akıl yürütme

Kopyalama Kağıt kesme ve katlama

Niceliksel akıl yürütme, Nicelikler Sayı dizileri

Kısa süreli bellek (Cümle belleği, sayı belleği, nesne belleği)

 

Eğitim Materyalleri

  1. Fotokopiler: Test Yönergesi ve puanlama kitapçığı ile testin çeşitli alt testlerinde kullanılan resimli kartlar (Saçma resimler, benzerlikler ve ayrılıklar resimleri… vb)
  2. Ahşap Malzemeler: Testin çeşitli alt testlerinde kullanılması gereken ahşap malzemeler (boncuklar, küpler… vb)
  3. Oyuncaklar: Küçük yaş çocuklarına ait bazı alt testlerinde kullanılan oyuncaklar (araba, kedi, bebek… vb)

Sertifika Ve Referans Mektubu

Eğitim tamamlandığında, Mind Engineers onaylı uygulayıcı sertifikasına ve iş başvurularınızda kullanabileceğiniz, aldığınız eğitimi güvence altına alan adınıza Referans Mektubuna sahip olacaksınız. Sertifikalarımız kamu ve özel kuruluşlarda geçerlidir

Eğitim Kontenjanı

15 kişi ile sınırlıdır.

Bireysel uygulamalar ve vaka tartışmaları yapılacağı için kişi sayısı sınırlı tutulmuştur.