Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

Hizmetler


Oyun Terapisi


OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun Terapisi 3 yaştan 11 yaşa kadar çocuklarda kullanılan, çocukların içe atılmış isteklerini bilinç dışı korku, kaygı ve travmalarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir tekniktir.

Oyun Terapisinde çocuk, özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu odada çocuk bilinçdışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek yaşantılamakta ve ortaya koymaktadır.

A-OYUN NEDİR?
• Çocuğun doğal olarak güdülendiği, belli bir amacı olmayan, çocuğun koyduğu kurallara bağlı kendiliğinden
gelişen zevk unsuru taşıyan davranışlardır. En önemli aktivitesi, en gerçek uğraşısıdır.
• Çocuğun hayatının doğal parçasıdır.
• Gıda kadar önemlidir.
• Hem öğrenmeye zemin hazırlar, hem bedeni kontrol eder hem de iletişim becerisini geliştirir.
• Öğretilmek zorunda değildir, oynamak zorunda bırakılmaz.
• Doğaldır, eğlencelidir, gönüllüdür, hedefsizdir.
• Yetişkin çocuğun oynadığı zamanı boşa harcanmış algılayabilir ama değildir.
• Oyuncakları kelime gibi kullanırlar. Gerçekle hayal arasında bağ kurar.
• Oyun çocuğun; tecrübesini, tecrübe karşısındaki tepkisini, tecrübe sırasındaki duygularını, dilek ve arzularını,
kendini kabullenmesini sağlar.
• Çocuğun hayatındaki kontrolü ve dengeyi sağlar.
• Deşarj olur, hayatın görevlerine hazırlanır, engelleri aşmayı öğrenir.
• Oyun oynarken çocuk, içerden dışarı çıkarmaya çalıştığı duygu ve davranışlarını serbest bırakır.
• Fiziksel iletişim kurar ihtiyaçlarını ifade eder, sosyal yönden kabul görmek için agressif davranır, diğer
çocuklarla nasıl geçineceğini öğrenir.
Piaget’e göre oyun; çocuğa sorumluluk almayı, paylaşma ve saygı duymayı, çatışmadan kaçınmayı öğretirken yetişkin
rolüne de hazırlar. Oyun, çocuğun kendini ifade etmede sembolik dilidir çünkü çocuk konuşmaz oyun oynar. Böylece
bireyselleşir, kişiliğinin farkına varır ve içgörüsü gelişir.
Oyunun temel fonksiyonu; başa çıkamadığı bir durumu duyguları ile birleştirerek sembollere yansıtır ve durumla başa
çıkmayı öğrenir.