Psikoloji

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nu bilmeden genelde “Çocuğumda dikkat eksikliği var” veya “Çocuğum çok hareketli kesin hiperaktivite var” gibi söylemler kuran çevremizdeki büyüklerimiz vardır. Belki de bunları söylerlerken denk gelmişizdir.  Bilimsel karşılığını bilmeden böyle ailelere rastlıyor olmak üzücü . “Ha bugün ha yarın düzelir” diyerek zamana bırakmak yerine DEHB’nin ne olduğunu dair bilgi edinmeye başlamak

read more

EMDR

Beynimizde kilitli kalmış anıları gelin birlikte çalışalım… Emdr; göz hareketleriyle ile sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak adlandırılan bir psikoterapi tekniğidir. 1987 yılında Amerikalı psikolog Shapiro tarafından bulunan ve geliştirilen bu psikoterapi yöntemi kişinin yaşadığı travmatik yaşantılarla ilgili olumsuz duygu, düşünce, beden duyumlarını ve bireyin kendi inançlarını inceledikten sonra bu olumsuz anıları önce duyarsızlaştırıp daha

read more

BDT EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİKLERİ Eğitim, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İle Yeni Hayat Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi Ortak protokolüyle açılmıştır. BDT Eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi dünyada bilimsel olarak en etkili terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Psikoterapi teknikleri her geçen gün ilerlemektedir. Yüz yıl önce kullanılan terapi teknikleri ile şu anda kullanılan psikoloji terapi yöntemleri arasında büyük farklar

read more

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışma; danışan ve danışman arasında gerçekleşen profesyonel bir yardım sürecidir. Bu süreçte; bireyin danışma sürecine getirdiği problem ele alınır. Bu doğrultuda; bireyin farkındalığının artması, problemlerini tanımlaması, etkin bir şekilde probleminin üstesinden gelmesi, çevresiyle ve kendisiyle uyumlu ve sağlıklı bir etkileşim kurabilmesi amaçlanır. Bireyin getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik danışmada uygulanan yöntemler değişiklik

read more

İnsan Kaynaklarında Kullanılan Psikolojik Testler

*Program Destekli İnsan Kaynaklarında Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi Eğitimin Amacı İnsan kaynakları alanında çalışan/çalışmayı amaçlayan profesyonellere “insan kaynağını “ ölçme ve değerlendirme amacı ile analiz edebilme, değerlendirebilme ve geliştirilebilecek yönlerin tespit edilebilmesi amacı ile psikolojik test ve envanterlerden yararlanabilme yeterliliğinin kazandırılması. Eğitimin İçeriği Dikkat, İletişim, Zeka ve Kişilik değişkenlerinin üzerinde çalışılmasına olanak sağlamak amacı ile

read more

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI Eğitim iki basamaktan oluşmaktadır. Eğitimin ilk basamağı kişilik bozukluklarının tanımı ve DSM kriterlerine uygun olarak kişilik bozukluklarının açıklanmasıdır. İkinci basamağı MMPI testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında MMPI testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır. MMPI NEDİR? MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini

read more

Stanford Binet Uygulayıcı Eğitimi

Eğitimin Amacı Stanford Binet Zekâ Testini uygulama, değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, kazanmak. Stanford Binet Nedir ? Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Testin Tarihçesi: İlk “zekâ testi” Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından

read more

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI Çocuklar ile çalışan/çalışmayı planlayan meslek profesyonellerine yönelik güncel olarak kullanılan 14 ölçme değerlendirme envanterinin uygulama ve raporlama yetkinliklerinin kazandırılmasıdır. OBJEKTİF TESTLER LİSTESİ 1-BENDER GESTALT: 9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yaş siniri 5 yaş

read more

TAT ve CAT ( Tematik Algı Testi ve Çocuk Algı Testi )

TAT VE CAT UYGULAYICI EĞİTİMİ Eğitiminin Amacı Eğitimde Katılımcılara “Tematik Algı Testi TAT” ve “Çocuklar İçin Tematik Algı Testi CAT” testlerinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında bu testlerin uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır.   TAT Nedir ? Tematik Algı Testi Kişiliğin sosyal yönünde yani kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin

read more

Çocuk Projektif Testler ve Resim Analizi

ÇOCUK PROJEKTİF TESTLER VE RESİM ANALİZİ PROGRAMI AMACI Çocuk değerlendirmede yaygın olarak kullanılan projektif testlerin uygulama-yorumlama yeterliliğinin ve çocuk resimlerini klinik olarak yorumlandırma beceri, bilgi, yetkinliklerinin kazandırılması amaçları ile 15 saat yüz yüze, saat-vaka sınırı olmaksızın süpervizyon ve tekrar eğitim hakkı ile gerçekleştirilir. RESİM ANALİZİ NEDİR ? Çocukları tanımak, anlamak ve iç dünyalarına giden yolu

read more

Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, Beyaz Kule Gold PalasNO:5/A

44100 Yeşilyurt/Malatya

0553 899 43 46 - 0422 324 44 33

BİZİ ARAYIN

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi-Cumartesi 10:00-19:00

MAİL

yenihayat.psk.danismanlik@gmail.com