Yeni Hayat Psikoloji

10 Yıldır Uzman Psikologlarımız Eşliğinde

YENİ HAYAT PSİKOLOJİK DESTEK VE EĞİTİM MERKEZİ
OLARAK HEDEFİMİZ;
"Bir insana dokunabilmek Evrenin kalbine dokunabilmektir" düşüncesiyle verdiğimiz hizmet doğrultusunda kişi ve
kurumların yaşam kalitelerini arttırabilmelerine yardımcı olabilmektir. Kişilerin yardıma ihtiyacı olan konularda bilgi, beceri ve davranış kazanmalarına yardımcı olarak varolan sorunlarını daha iyi tolere edebilmeyi ve mevcut olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmelerine destek vermekteyiz.

Malatya psikolog