Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Eğitimler


MMPI Uygulayıcı Eğitimi


EĞİTİMİN AMACI

Eğitim iki basamaktan oluşmaktadır. Eğitimin ilk basamağı kişilik bozukluklarının tanımı ve DSM kriterlerine uygun olarak kişilik bozukluklarının açıklanmasıdır. İkinci basamağı MMPI testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında MMPI testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır.

MMPI NEDİR?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon Hipokondriazis(Hastalık hastalığı) Histeri(Konversiyon) Psikotik sapma Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler) Paranoya(Şüphecilik) Psikasteni(Saplantı-Takıntı) Şizofreni Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi) Sosyal içe dönüklük(çekingenlik). İş yerlerinde yeni personel alımında ya da var olan çalışanın işe uygunluğunu saptamak amacı ile uygulanmaktadır. MMPI testi psikolojik sorunların belirlenmesi dışında kişilik özellikleri hakkında bilgi verdiği için çift terapilerinde yeni evlenecek kişilerin eş seçimlerinde uygulanabilmektedir.

MMPI Uygulayıcı Eğitim İçeriği

Kişilik bozukluklarının tanımı

-Dsm kriterlerine göre A B C kümesi kişilik bozukluklarının detaylı anlatımı

-Testin kullanım amaçları ve alanları,

-Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler,

-Form ve testin tanıtımı,

-Alt testlerin sözel olarak detaylı anlatılması,

-Puanlamanın anlatılması,

-Test puanlamasının pratik edilmesi,

-Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması,

-Rapor yazmanın anlatılması,

-Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması.