Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni


Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni


Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

yenihayatpsikoloji.net olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu sebeple aşağıdaki aydınlatma metninde verdiğimiz bilgiler vasıtasıyla, sizi konu çerçevesinde aydınlatmak istiyoruz:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Metnin devamında Kanun olarak belirtilecek.) ve bu Kanun’a bağlı başka ikincil düzenlemelere ve kurum kararlarına uygun bir şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki nedenler çerçevesinde işlenmektedir.

Üyelik İşlemleri: Kişisel verileriniz, üyeliğinizin tamamlanması ve yönetilmesi amacı ile işlenmektedir. Sizlere, uygulama ile ilgili kullanımlarınıza dair iletiler göndermek de bu hedef kapsamındadır. Üyelik işlemi sırasında kişisel verilerini paylaştığınız üçüncül kişilerin, kişisel verilerinin sizin tarafınızdanyenihayatpsikoloji.net ile paylaşıldığının farkında olmaları veyenihayatpsikoloji.net verileri kullanım biçimini kabul etmelerinin sağlanması sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Üye Hesabı İşlemleri:yenihayatpsikoloji.net’a üye olarak üyelikle ilgili tüm işlemleri yönetebilirsiniz. Üye hesabı oluşturmanız halinde,yenihayatpsikoloji.net ile paylaştığınız kişisel veriler, hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenecektir.

İletişim:yenihayatpsikoloji.net’a üye olurken paylaştığınız kişisel verileri kullanarak, sizinle iletişime geçebiliriz. Uyarı, bilgilendirme, hatırlatma iletileri ile bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması, bunların başlıcalarıdır.

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz,yenihayatpsikoloji.net ’un tabii olduğu herhangi bir mevzuat gereği olarak işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: yenihayatpsikoloji.net, ileride çıkabilecek uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ispatlamak ve bu uyuşmazlıkların çözmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, konuyla ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, yenihayatpsikoloji.net deneyiminizi iyileştirmek için analitik çalışmaların yürütülmesi, şikâyet, öneri ve taleplerinizin değerlendirilerek kullanıcı memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik aksiyonlar alınması amacıyla işlenmektedir.

Reklam/Pazarlama: Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilir. Bu amaçla kişisel verileriniz; potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, fırsatlardan ve kampanyalardan sizi haberdar etmek, hedefleme, profilleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri size sunmak,yenihayatpsikoloji.net üye profilinde kayıtlı tercihinize göre e-bülten göndermek vb. amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanun’da yer alan hukuki nedenlerden en az birinin varlığında yenihayatpsikoloji.net üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileri işleme amaçlarının dayandırıldığı hukuki nedenler aşağıdaki şekildedir:

Üyelik işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/1 (c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin oluşturulması ya da ifası hukuki nedenine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki nedene dayanmaktadır.

Uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kişisel verilerin işlendiği durumlar, Kanun’daki 5/2 (e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması hukuki sebebine dayanmaktadır.

Reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetler, Kanun’un 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Müşteri memnuniyeti ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2 (f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

yenihayatpsikoloji.net üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması veyenihayatpsikoloji.net tarafından sair bir şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacı ile kişisel verileriniz çeşitli kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin reklam, profilleme ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için işlenmesine izin verdiğiniz takdirde, söz konusu faaliyetleriyenihayatpsikoloji.net adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

yenihayatpsikoloji.net, sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi e-posta kanalları, her türlü veri girişi imkânı olan boşluklar, yorum kutuları, üyelik kayıt formları, cevap kısımları üzerinden toplayabilmektedir. Bununla birlikte kişisel verileriniz, çerezler vasıtasıyla da elde edilmektedir.

Çerezler nedir ve Web Sitesi bunları nasıl kullanır?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonra her bir ziyarette veya o çerezi tanıyan başka bir web sitesinde kaynak web sitesine geri gönderilir. Çerezler kesinlikle bir virüs değildir. Çerezler web sitesi için bir bellek görevi görür ve web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, sitenin cihazınızı hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda tercihlerinizi hatırlayabilir (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve gördüğünüz reklamları sizin için en uygun olanlara göre düzenleyebilir. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir. Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir.

Web Sitemizdeki çerezlerden bazıları, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar; örneğin bu bilgiler, ziyaretçilerin hangi sayfaları en çok ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarıyla ilgilidir. Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilmiştir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Web Sitemiz, Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, gizlilik uygulamalarına uygun olarak ABD’deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google’ın gizlilik uygulamaları ve bunların Google Analytics’e nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için Google Analytics’den bilgi alabilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak, yenihayatpsikoloji.net’a  e-posta adresi üzerinden başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlendiyse bununla ilgili bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin kullanım amacını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a veya ilgili diğer kanun hükümlerine uygun bir şekilde işlense bile, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini ve aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin, otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.