Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Hizmetler


Aile Danışmanlığı

Bizimle iletişime geçin

Aile Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANI KİMDİR?

Aile danışmanlığı, aileyi koruma kanunu(6284)kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerine denilmektedir. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunu olan insanların evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha kolay bir şekilde gelmelerine yardımcı olurlar. Tüm aileyi etkileyen evlilik,ayrılık,ölüm,boşanma yada birisinin evden ayrılması gibi konularda ailelerin yaşayabileceği psikolojik sorunları önlemede ve rahatça üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadırlar.İncinmiş duyguları açığa çıkararak karşılıklı anlayış ve saygının geri kazanılmasına yardımcı olmaktadırlar. Aile danışmanları aynı zamanda eşler arasındaki sorunların çözülmesine yardımcı olan terapistlerdir

AİLE DANIŞMANI SİZE NASIL YARDIM EDEBİLİR?

 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 •  
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 •  
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 •  
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 •  
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi,
 •  
 • Çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 •  
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk
 • hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 •  
 •  
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 •  
 • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 •  
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 •  
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

AİLE DESTEK PROGRAMI

 • Eşler arası uyumsuzlukların giderilmesinde
  • Ana-Baba (ebeveyn ) çatışmalarında
  • Eşler arasındaki geçimsizliklerin çocuklara yansımalarında
  • Hatalı ana–baba tutumlarının giderilmesinde
  • Eşler arası çatışmalardan çocukların olumsuz etkilenimlerinde
  • Aile içi etkin iletişim sorunları…
  • Evlilik ve çift sorunlarına çözüm aramada
  • Aile-içi problemlere çözüm odaklı yaklaşımların öğrenilmesinde
  • Ailenin boşanma anında ve sonrasında desteklenmesi
  • Boşanmış ailelerin çocuklarının desteklenmesi
  • Okul başarısı düşük çocuklara ebeveyn yaklaşımları
  • Ailenin dağılmasını önleme
  • Ailenin yeniden yapılandırılması