Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Hizmetler


Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bizimle iletişime geçin

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışma; danışan ve danışman arasında gerçekleşen profesyonel bir yardım sürecidir. Bu süreçte; bireyin danışma sürecine getirdiği problem ele alınır. Bu doğrultuda; bireyin farkındalığının artması, problemlerini tanımlaması, etkin bir şekilde probleminin üstesinden gelmesi, çevresiyle ve kendisiyle uyumlu ve sağlıklı bir etkileşim kurabilmesi amaçlanır. Bireyin getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik danışmada uygulanan yöntemler değişiklik gösterebilir.

Psikolojik danışma süreci; önleyici, iyileştirici ve koruyucu bir role sahiptir ve sürecin en önemli parçaları; gizlilik ile özel yaşama saygıdır. Bu yüzden psikolojik danışma hizmetinin verileceği ortam uygun koşullar altında olmalıdır.

Psikolojik danışmada, farkındalık ön plana çıkmaktadır. Farkındalık; bireyin şimdiki yaşamına yönelik olabileceği gibi, geçmiş yaşantılarını ve deneyimlerini de içerebilir. Farkındalığı artan bir birey; problemlerini daha etkin çözebilir ve olayları, durumları, ilişkileri daha etkili bir şekilde değerlendirebilir. Yeni Hayat  Psikolojik Danışmanlık olarak yaşadığınız problemlerle baş edebilme konusunda sizlere destek oluyoruz.

Çalışma Alanlarımız:

 • Duygusal, davranışsal sorunlar
 • Kişilerarası iletişim problemleri
 • Etkili problem çözme
 • Depresyon
 • Takıntılar ve tekrarlar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Travma sonrası stres bozukluğu (Korku, Yas, Mağdur, Travmatik Yaşantılar)
 • Panik bozukluk
 • Fobiler (Sosyal, Agorafobi, Özgül)
 • Kaygı bozuklukları
 • Öfke yönetimi
 • Sınav kaygısı
 • Stresle başa çıkma
 • Uyku bozuklukları … gibi konularda sizlere destek veriyoruz.