Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Blog


Tükenmişlik Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi


Tükenmişlik Sendromu/ Burnout
Tükenmişlik/ Bornout sendromu olarak ortaya atılan ‘tükenmişlik sendromu’ 1970'li yıllarda New York'lu psikoterapist Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır.

Burnout sendromunun çok sayıda tanımı var. Tüm tanımların ortak paydası, tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin şikayetlerini işlerinin yoğunluğu ve zorluğu ile ilişkilendirmeleri ve olumsuz iş şartlarının sürmesi halinde şikayetlerin devam ettiğini, ancak iş şartlarının iyileşmesiyle şikayetlerin   de azalacağını düşünmeleridir. 

Tükenmişlik sendromunu üç kategoride inceleyecek olursak,

Duygusal tükenmişlik
Depersonalizasyon
Düşük verimlilik ve Yetersizlik duygusu

 

Tedavi Yöntemleri

Kliniklerde uygulanan bu tedavilerin temel adımları ise; bireysel terapi, bilişsel davranış terapisi, grup terapisi, psikanaliz, stres yönetimi kursları, jacobsen progresif kas gevşetme tekniği gibi rahatlama teknikleri, yoga ve pilates gibi aktif rahatlama teknikleri, sanat terapisi, ergoterapi, sosyal terapi, spor ve hareket terapisidir. Bu gibi terapi yöntemleri sayesinde hastanın belli bir müddet sonrasında rahatlayarak yeniden enerji toplaması ve eski yaşam kalitesini yeniden elde etmesi sağlanmaktadır.