Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

NEUROSOUND


neurosound nedir?Yaklaşık on yıllık bir çalışmanın sonucunda, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, çocuk gelişimci ve eğitimcilerden oluşan bir ekibin çocukların bilişsel performansını artırmak ve öğrenme engellerini ortadan kaldırmak için, geliştirdikleri programların hepsini  Neurosound markası altında birleştirdik. Son yıllarda bütün dünyada özellikle çocuklara yönelik bilişsel ve psikolojik çalışmalarda ciddi bir artış görülmektedir. Herkesin cevabını aradığı sorular; “Çocukları en iyi şekilde nasıl eğitebiliriz?”, “Çocukların psikolojik ve bilişsel problemlerini nasıl çözeriz?” sorularıdır. Neurosound ekibinin odak noktasını çocuklar oluşturmaktadır.  Dünyada en etkili kurumlar ve programları inceledik. Onlardan eğitimler aldık. Bazı programları Türkiye’ye ilk defa biz getirdik. Neticede birçok uzmanın yıllardır yaptığı çalışmaları Neurosound markası  altında bir programa dönüştürdük.

 

Programlarımızın Dünyada benzerleri var ancak içeriğimizin bir benzeri yoktur. Bu yüzden biz 
uzmanlığımıza güveniyoruz. Yöntemlerimiz ve uygulamalarımız etkililiğini ispat etmiş yöntemlerdir.  Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişim problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözüm üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları çocukların beyin gelişimini destekleyen eşsiz bir programlar bütünüdür. Dünyada bu alandaki en kapsamlı uygulamaları içermektedir. Çünkü bilişsel gelişimin her alanı ile ilgili programları bir bütün olarak sunmaktadır. Bu yönüyle zaten bir benzeri yoktur. Çünkü bizim temel yaklaşımımız şöyledir; Eğer bir çocukta psikolojik, gelişimsel, akademik veya sosyal problemlerden herhangi biri varsa diğerlerinde de mutlaka problemler olacaktır. Bu açıdan gelişim her alandan desteklenmedikçe kalıcı bir gelişme olmayacaktır. İşte programlarımızı eşsiz yapan özellik budur.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler
içermektedir. Yaptığımız uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da
yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.