Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

MENTAL TİMER


MENTAL TİMER NASIL UYGULANIR ?


Zamanlama ve sıralama gerektiren toplamda 15 hareket-egzersiz, danışman yardımıyla, belli bir vuruş sesi ve görsel ipuçlarıyla danışana verilir. Uygun zaman ve ritim duygusuyla, el, ayak ya da her ikisini de kullanarak, gelişimsel düzeyine göre, belli hareketleri yapması istenir. Danışman, tüm hareketlerin sırası ve düzeyini, danışanın ihtiyaçlarına göre tasarlar. Her danışanın ihtiyaçlarına uygun hareketler ve oyunlar geliştirilebilir. Başlarda, hareketler düzensiz ya da asenkron olabilir ancak giderek ritim duygusunun yerleşmesiyle, hareketler kusursuzlaşır ve senkron hale gelir.

Uygulama danışanın bireysel özelliklerine uyarlanabilir. Standart bir zaman uygulaması yerine esnek zaman uygulaması yapılabilir. Oyun ve egzersiz programları da yine danışanın ihtiyaç ve tercihlerine göre şekillendirilebilir. Programın esnek olması hem uygulama uzmanına hem de danışana kolaylıklar sağlar.