Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

MENTAL TİMER


MENTAL TİMER NEDİR ?


MentalTimer bilişsel becerileri ve bir çok beyin fonksiyonunu zamanlama ve ritmik hareketlerle geliştiren bir psikoeğitim programıdır. MentalTimer eller, ayaklar ve bazende el ve ayakların senkronize bir biçimde hareket etmesi esasına dayanan bir programdır. Program alan kişinin uyaran olarak verilen ses ile aynı anda bir hareket yapması istenir. Ses uyaranı seçilen programa göre hep aynı zaman aralığında gelir. Bu sayede program alan kişi kendi içsel saatine odaklanarak sesle aynı anda hareket etmeye çalışır. Bireyin kendi içsel saatine odaklanarak uyaran ses ile aynı anda el, ayak, bazen de her ikisi ile hareket yapması beyin ile tüm kas ve sinir sistemini senkronize eden bir etki yaratır. Bu etki, sinir sistemi ve kaslar arasındaki etkileşimi artırdığı gibi aynı zamanda beyinde yeni nöral ağların oluşmasını da sağlar. Sistemin işleyişi beynin nöroplastisite özelliği esas alınarak tasarlanmıştır.

Egzersizler boyunca bireyin sürekli “ anda” kalarak hareketlere ve zamana odaklanması, beyin ile sinir sistemini senkron bir hale getirmesi pek çok kazanımı beraberinde getirir. Programın amacı da zaten budur. Çünkü tüm akademik beceriler düşünme becerileri, dikkat, problem çözme, planlama-sıralama, dil-konuşma ve motor hareketler üzerinden temellenir.
MentalTimer “Dinamik Sistemler” teorisi üzerine temellenmiştir. Dinamik sistemler teorisine göre anlamlı veya amaçlı eylemler bireyin yeni koşullara uyum sağlama ve içsel sistemlerini yeniden organize edebilme kabiliyetini artırır. MentalTimer sistemden yararlanan bireye kendi içsel sistemlerini organize edebilme kabiliyeti kazanana kadar egzersiz yaptırır. Tekrar eden egzersizlerden sıkılmasın diye egzersizler bir oyun kurgusu içerisinde verilerek program eğlenceli bir şekilde tamamlanır.