Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

MENTAL TİMER


MENTAL TİMER NASIL ETKİ EDER ?


Geçmişte beynin motor bölgelerinin bilişsel işlevleri kontrol eden alanlardan farklı olduğu düşünülürdü. Ancak, son birkaç yılda, gerek beden-beyin arasındaki gerekse beynin içindeki yapıların birbirinden bağımsız çalışmadığı ortaya çıktı. MentalTimer egzersizleri en fazla beyincik ve basal gangliyonları uyarır. Beyincik ve basal gangliyonların ise hem motor hem de motor dışı fonksiyonları etkilediği bilinmektedir. Aslında, bilişsel işlevler, bir tür hareketin içselleştirilmesi ya da soyutlamasıdır. Bu da aslında düşünme ve hareketin ya da davranışın aynılığını gösterir. Başka bir deyişle, hareket, his, duygu ve düşünce birbiriyle sandığımızdan daha etkileşimlidir. Tüm bu süreçlerin akıcı, senkronize çalışması, bireylerde dil ve konuşma, okuma-yazma, dinleme, dikkat ve özellikle duygu kontrolünü de getirir.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre, motor planlama ve sıralama, ritmiklik ve zamanlama pek çok amaçlı davranışın dikkat problemleriyle ilişkili olduğunu tespit etmektedir. Motor kalıplar ve davranışın düzenlenmesini ve sıralanmasını içeren işlevler için gerekli kendini frenleyebilme ve yürütücü işlevlerdeki eksikliklerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu (DEHB) ayırt etmede önemli olduğunu ortaya koymuştur. Yürütücü işlevler (planlama, zihinsel esneklik, dürtülerin kontrolü), çalışma belleği ve DEHB-dikkat alanı, nigrostriatal yapılarla ilgilidir. Bu yapılar aynı zamanda sıralama yapmak, bir hareketi planlamak ile de ilgilidir. Bu nedenle, MentalTimer, başta dürtüsellik ve hiperaktivite baskın DEHB dahil olmak üzere, planlama ve sıralama ile ilgili her türlü sorunun giderilmesinde büyük ölçüde yardımcı olur. Dikkat, konsantrasyon, sıralama, organizasyon, işitsel ve dil işlemleme, okuma ve matematik becerileri, el yazısı ve dürtüsellik, hiperaktivite ile agresyon kontrolü üzerinde etkilidir.
DEHB yanısıra, gelişimsel motor bozukluklarda, dikkat ve motor koordinasyon sorunlarında, gelişimsel gecikme, dil ve okuma becerilerinde, beyin hasarı geçirenlerde ve sporcularda hız, zamanlama ve ritmiklik egzersizlerinin etkili olduğu saptanmıştır