Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Hizmetler


EMDR

Bizimle iletişime geçin

Beynimizde kilitli kalmış anıları gelin birlikte çalışalım…

Emdr; göz hareketleriyle ile sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak adlandırılan bir psikoterapi tekniğidir. 1987 yılında Amerikalı psikolog Shapiro tarafından bulunan ve geliştirilen bu psikoterapi yöntemi kişinin yaşadığı travmatik yaşantılarla ilgili olumsuz duygu, düşünce, beden duyumlarını ve bireyin kendi inançlarını inceledikten sonra bu olumsuz anıları önce duyarsızlaştırıp daha sonra yeniden işleyerek yapılan bir psikoterapi tekniğidir.

Emdr’ye göre kişinin bugün yaşadığı bazı olaylarda kendini rahatsız hissetmesi geçmişte işlenmemiş olan ve beynimizde depolanan anılarla ilgilidir. Geçmişte yaşanılan ve kişiyi çok etkileyen olayın beyin tarafından işlenmemesi, kişinin bugün kendisini yetersiz, değersiz, başarısız vs. olarak görmesine, bu inançlardan dolayı üzgün veya mutsuz hissetmesine ve tüm bunlardan dolayı baş ağrıları, mide bulantılar vs gibi bedensel tepki vermesine yol açmaktadır. Dolayısıyla bugünkü dışavurumlara dayanarak bu inancı, duyguyu, bedensel tepkileri ilk ne zaman, hangi anıda yaşadığına bakılır ve oradan günümüzdeki anıya kadar bireyde duyarsızlaştırma çalışılır.

Travma olarak adlandırdığımız, bireyin çok örselendiği, insan eliyle yapılan veya doğal afetler sonucunda oluşan ölüm, yaralanma, cinsel istismar, kazalar gibi durumlarda kişinin travmatik anıyı ve anı işleme süreci daha farklı olmaktadır. Travmatik anıya maruz kalan kişi bu anıyı işlemekte zorlanır. Travmatik anıyı işleyemediği gibi travmadan önceki kendilik algısı, duygu, düşünceleriyle; travmatik andan sonraki yaşantıları birleştirmekte ve entegre olması konusunda zorlanır. Kişinin yaşadığı olay beyne o kadar zor gelir ki beyin bu olayı ayrı bir yerde tutar, bu anıyı ve bununla birleşen birçok anıyı işlemeden saklar. İşte Emdr bu işlenmeyen travmatik anıları işleyerek bu anıların kişide yarattığı duygusal, düşüncesel taraflarının azalmasına ve artık o olayın kendisinin, olayı hatırlatan durumların verdiği rahatsızlığı etkisiz hale getirmeyi amaçlar.

EMDR HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları: Cinsel travmalar, doğal afetlerden dolayı ortaya çıkan travmalar, savaş, kaza, yakının kaybı ve diğer travmatik durumlar
 • Depresyon
 • Anksiyete (Kaygı Bozuklukları)
 • Okb
 • Fobiler
 • Panik Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozuklukları
 • Bir ölümden uzun süre yaşanan yas süreçleri
 • Çocuk ve ergenlerde sınav kaygısı
 • Psikosomatik şikayetler
 • Bağımlılıklar(Madde bağımlılığı, alkol, yeme veya tv, bilgisayar bağımlılığı)
 • Öfke problemleri

EMDR NEKADAR SÜRER?

Birçok psikoterapi seansı önceki bir terapinin ne kadar devam edeceği konusunda kesin süreler konuşulmamaktadır. Emdr içinde kesin bir seans süresi yoktur. Bu danışana ve yaşadığı problem ağlarına göre değişmektedir. Birkaç seans sonrasında kişi artık bu anıların ve günlük yaşanılan olaylarda bu anıyı çağrıştıran durumların kendisini eskiye oranla rahatsız hissettirmediğini anlamaktadır.