Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

MENTAL TİMER


MENTAL TİMER KİMLERE UYGULANABİLİR ?


MentalTimer’ın uygulama alanı oldukça geniştir. MentalTimer duyusal, bilişsel ve nöral sistemin işlemlenmesi için kullanılabilir. Herhangi bir yaş sınırı yoktur. Önemli olan program alan bireyin programa uyum göstermesi yani yönergeleri takip edebilme kabiliyetidir. Bazı durumlarda program alan bireylerin danışmanın veya terapistin kontrolünde programa uyumu sağlaması gerekebilir. Örneğin uygulama alan bireyin belirli ritmik bir sesle aynı anda el veya ayakları ile aynı anda hareket etmesi gerekir. Ses ile aynı anda hareket etme ritmini gerek fiziksel engelleri gerekse nöral problemleri nedeniyle sağlayamayan bireylerin el veya ayakları terapist tarafından hareket ettirilerek uyum sağlanır.
MentalTimer tüm nöro gelişimsel problemler için güvenle kullanılabilir. Bireye herhangi bir ilaç veya tıbbı müdahale gerektiren uygulamalar söz konusu değildir. Tüm sistem basit bazı egzersizlerin ritmik olarak tekrarından ibarettir. Bu yüzden nöro gelişimsel problemler ile ilgili olan aşağıdaki tüm durumlarda kullanılabilir.

Bu genel problemlerin yanında ilave olarak yetişkinler içinde MentalTimer oldukça etkili uygulmalar sunmaktadır. Yetişkinlerde hafıza problemleri, felç geçirmiş hastaların tedavi sürecinde, alzehimer ve demans riski olan orta yaş üzeri bireylerde, fiziksel denge kaybı yaşayanlarda da kullanılabilir.