Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

NEUROSOUND


neurosund gerçekten etkili mi?


Neurosound’un gerçekten çok etkili bir uygulama olduğunu her yönüyle ispat edecek çok sayıda delile sahibiz. Neurosound’un çok etkili olmasının temel nedeni kişiye özel olmak kaydıyla çoklu uygulamalar içeriyor olmasıdır. Bu uygulamalar içerisinde şüphesiz en öne çıkanı, yüksek frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive eden neurosound  cihazlarıdır. Dünyada bu cihazların farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanımı söz konusudur. Klinik amaçlar için kullanılan ürünler olduğu gibi gelişim ve eğitim amaçlı kullanılan ürünlerde vardır. Bu yönüyle cihazların uyguladıkları sistemler ve özellikleri birbirinden ayrışmaktadır. 

Neurosound cihazları diğer neurosound uygulamalarının bir parçasıdır. Programlarımız bir bütün olarak uygulandığında istenen sonuçlara mutlaka ulaşılacaktır. Neurosound cihazları, diğer programların çocuğun zihninde bir karşılık bulması ve sağlanan gelişimin kalıcı olması için en kritik görevi yerine getirir. Bunun için ise beynimizin adeta dışa açılan bir kapısı olan kulak organı üzerinden etki sağlar. Bu etkiyi anlamak için öncelikle kulak ve beyin ilişkisini kısaca gözden geçirelim.

Biz kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda denge motor sistemini de kulak yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak aynı zamanda vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. Neurosound kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar. Vestibüler sistem dikkat ve odaklanmanın merkezidir. Bu bölgenin uyarılması tüm gelişim programlarının başarısı için önemlidir.

Neurosound cihazları ile  yapılan uygulamalar ayrıca bilişsel, duyuşsal ve bedensel egzersizlerle de desteklenerek çok yönlü gelişim sağlanır. İşte bu yüzden neurosound uygulamaları çok etkili ve kalıcıdır. Türkiye’nin her yerinde programlarımızı almış çocukların başarı hikayeleri bunun en büyük ispatıdır.