Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

Hizmetler


Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İlaçsız Çözüm

Bizimle iletişime geçin

Malatya’da bulunan merkezimizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun tedavisinde Singapur menşeili Brainfit programı kullanılmaktadır. Brainfit çocuklarımızın sadece dikkat ve hiperaktivite sorununu çözmez aynı zamanda çocuğun akademik başarısı, sosyal yaşamı ve özgüvenini olumlu yönde etkileyerek gelişmesini sağlar.

BrainFit Programlarının temelini nöroplastisite prensipleri oluşturmaktadır. Kişinin tüm yaşamındaki eğitim ve tecrübe tepki fonksiyonu ve yapısını şekillendiren, 100 milyarlarca hücrenin beyni oluşturduğu, nöronların kapasitesidir.

Araştırmalar göstermiştir ki; beynin belirli uyarımlar neticesinde değişim kabiliyeti ve bu değişimin ise öğrenmeye olumlu etkisi vardır. Uzun süren çalışmalar zihin egzersizlerinin zihinsel kapasite üzerinde müthiş etkilerinin olduğunu belirtmektedir. (The Society for Neuroscience, Brain Briefings, December 1997).

Nörologlar beynin farklı alanlarının bilişsel ve algısal aktivitelere katkıda bulunduğunu 19.yy’dan bu yana belirtmektedirler. A.R.Luria beynin farklı alanlarının işlevsel sistemler dahilinde birlikte çalışarak okuma, yazma ve matematik becerisi gibi karmaşık zihinsel aktivitelerin üstesinden geldiklerini ve öğrenme sürecinde her beyin bölgesinin çok özel ve kritik bir rolü olduğunu tespit etmiştir. Bir alandaki zayıflık farklı öğrenme süreçlerinin sayısını etkilemektedir.

BrainFit Programı kişinin diğer alanlarına göre kıyaslandığında daha zayıf, öğrenme sorunu yaşadığı ve beynin diğer alanlarındaki fonksiyonel sistemin öğrenme kapasitesini de güçsüz bırakan kısımlarla ilgilenir ve bu alanlara odaklanır. Örneğin motor planlamasından sorumlu sembol sıralamalarını öğrenmedeki bir problem, yazma, okuma, konuşma ve hecelemeyi de etkileyecektir.

BrainFit programları zihinsel kapasitenin artması ve öğrenme becerilerinin gelişmesiyle sonuçlanan zihin egzersizleri sayesinde öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırır. Zayıf alanların gelişmesiyle kişinin okuma, yazma, matematik veya algılama benzeri karmaşık görevlerde performans gösterme becerisi artar.

BrainFit programları kişiye özel olup her öğrencinin programı Zihin Check-Up sonucuna göre şekillenir. Zihin egzersizleri programlarının seviyeleri ise performansa dayalı artış gösterir. Gerek kişiye özel programın oluşturulması gerekse de programların seviye artışları sistem tarafından belirlenir ve okullar arası uygulama ve değerlendirme kriterlerinde hiçbir farklılık olmaz. Seviyeler arası geçiş eğitmenin gözlemine göre değil öğrencinin performansının sisteme yansıması sayesinde mümkündür.