Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.(Freud)

MENTAL TİMER


MENTAL TİMER SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR ?


MentalTimer el ve ayaklarda hareket algılayıcı elektronik sistemler ile sistemi yöneten oyun temelli bir yazılımdan oluşur.
Sistem donanımsal olarak üç parçadan oluşur. Birincisi el hareketlerini algılayan tetikleyici , ikincisi el hareketini ileten haberleşme sistemi, üçüncü olarak ise ayak hareketlerini algılayan ve sisteme kaydeden sensörlerdir. Sistem parçaları bir bilgisayara bağlıdır. Ayrıca sistemi kontrol eden bir de yazılım sistemi vardır. MentalTimer oldukça hassas ölçme ve değerlendirme sistemi üzerine çalışır. Program alan bireyin hareketlerini milisaniye (1000 milisaniye 1 saniye) bazında kaydederek raporlar. Böylece program alan bireyin gelişimi en hassas biçimde izlenir ve sonuçlar raporlanır. Program alan bireyin daha ilk seanstan itibaren gelişimini izleme ve değerlendirme imkanı vardır.

MentalTimer Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark’ta Biyomedikal Mühendisliği öğretim elemanlarının öncülüğünde Ar-Ge mühendislerimiz ve psikologlarımızın ortak çalışması sonucu geliştirilmiş bir üründür.
MentalTimer tıbbı bir tedavi değildir. Hiçbir tıbbi tedavinin alternatifi de değildir. Nöro gelişimsel bir egzersiz programıdır. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde olan kişilerde destekleyici bir program olarak güvenle kullanılabilir. Çünkü program içerisinde ilaç veya tıbbı tedavi kapsamında uygulanan yöntemler kullanılmaz.